home
slogan
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe 10/07/2018

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 10/07/2018

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 10/07/2017 z dnia 25.07.2018r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/07/2018 z dnia 25.07.2018r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. PREMA S.A.

 

Z uwagi na przekroczenie maksymalnego terminu realizacji, uważa się ofertę za nieważną. Przetarg pozostał nie rozszczygnięty i zostanie ponowiony.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 9/07/2018

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 9/07/2018

Pobierz rysunki w formacie DWG: Rysunki DWG 9/07/2018

 

 

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 9/07/2018 z dnia 23.07.2018r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/07/2018 z dnia 23.07.2018r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. 1. Lepsod Sp. z o.o. Sp. K

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Unieważnienie przetargu nr 9/07/2018

 

 

Z uwagi na wniesione zastrzeżenia do przetargu nr 9/07/2018 przez firmę NECC w dniu 3.09.2018 unieważniam ten przetarg i informuje o konieczności powtórzenia go.

Po rozpatrzeniu w/w uwag stwierdzono, że oferta z firmy NECC wysłana mailowo wpłynęła na nasze serwery w dniu 28.08.2018r., ale najprawdopodobniej trafia do spamu przez co nie została uwzględniona w konkursie.

 

 

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 8/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 8/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 8/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 7/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 7/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 7/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 6/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 6/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 6/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 5/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 5/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 5/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 4/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 4/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 4/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 3/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 3/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 3/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 2/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 2/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 2/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 1/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


 

Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 1/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 1/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.